Školné v MŠ

Platby za školné ve výši 700,- Kč měsíčně posílejte bezhotovostně na účet MŠ: 202 646 838/ 0600 nebo hotově ředitelce v MŠ. Platí se za aktuální měsíc nejpozději do 15. dne v měsíci.

Potvrzení o zaplacení školného za uplynulý kalendářní rok 2023 pro možnost úlevy na daních bude ředitelka vystavovat během měsíce ledna 2024 na vyžádání rodičů.

 

Přílohy