Školné v MŠ

Platby za školné posílejte bezhotovostně na účet MŠ: 202 646 838/ 0600 nebo hotově ředitelce v MŠ. Platí se za aktuální měsíc nejpozději do 15. dne v měsíci.

Potvrzení o zaplacení školného za uplynulý kalendářní rok 2022 pro možnost úlevy na daních bude ředitelka vystavovat během měsíce ledna 2023 na vyžádání rodičů.

 

Přílohy