Organizace školního roku 2023/2024

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

ROCE 2023/2024

  • Školní rok začíná v pondělí 4. 9. 2023 a končí v pátek 28. 6. 2024
  • Podzimní prázdniny čtvrtek 26.10. a pátek 27. 10. 2023 (MŠ bude v provozu)
  • Vánoční prázdniny 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 – MŠ bude uzavřená
  • (začínáme ve středu 3. 1. 2024)
  • Pololetní prázdniny pátek 2. 2. 2024 (MŠ bude v provozu)
  • Jarní prázdniny 4. 3. – 10. 3. 2024 (MŠ bude v provozu)
  • Velikonoční prázdniny čtvrtek 28. 3. 2024 (MŠ bude v provozu)
  • Provoz MŠ o letních prázdninách 1. 7. – 26.7. 2024
  • Letní prázdniny – MŠ bude uzavřená od 29. 7. – 30. 8. 2024
  • Školní rok 2024/2025 začíná v pondělí 2. 9. 2024

Organizace školního roku 2023-2024