Organizace školního roku 2020/2021

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

  • Školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020 a končí ve středu 30. 6. 2021
  • Podzimní prázdniny 29.10 – 30.10.2020 (MŠ bude v provozu)
  • Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 – MŠ bude uzavřená (začínáme 4. 1. 2021)
  • Pololetní prázdniny 29.1.2021 (MŠ bude v provozu)
  • Jarní prázdniny 8. 2. 2021 – 14. 2. 2021 (MŠ bude v provozu)
  • Velikonoční prázdniny 1.4.2021 (MŠ bude v provozu)
  • Provoz MŠ o letních prázdninách 1. 7. 2021 – 30. 7. 2021
  • Letní prázdniny – MŠ bude uzavřená od 2. 8. – 31. 8. 2021
  • Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021

Organizace školního roku 2020-2021