Tradiční akce a aktivity v MŠ

Tradiční akce a aktivity školy:
❖ Zahájení školního roku a přivítání nových dětí.
❖ Drakiáda.
❖ Dýňové dílničky pro děti a rodiče.
❖ Uspávání broučků na školní zahradě.
❖ Adventní slavnost.
❖ Mikuláš v MŠ.
❖ Vánoční dílničky pro rodiče s dětmi.
❖ Vánoční nadílka u stromečku.


❖ Tříkrálové zpívání v hlušovickém kostele.
❖ Masopust ve školce.
❖ Noc s Andersenem.
❖ Vynášení Zimice a vítání jara.
❖ Velikonoce – svátky jara.
❖ Den Země.
❖ Zahradní slavnost pro děti a rodiče – vystoupení ke Dni matek, pasování školáků.
❖ Návštěva 1. třídy ZŠ Bohuňovice.
❖ Oslava MDD na školní zahradě.
❖ Olympiáda v MŠ.
❖ Školní výlet.
❖ Zábavné dopoledne k ukončení školního roku na školní zahradě.
❖ Vystupujeme na Mikuláše a oslavě MDŽ na posezení seniorů Hlušovic.
❖ Vítáme nové občánky v Hlušovicích – jaro, podzim.
❖ Spolupracujeme s Obcí Hlušovice, se Spolkem žen Hlušovice a spolkem Rybáři Hlušovice na akcích v obci.
❖ Navštěvujeme kulturní akce v Olomouci, Šternberku, účastníme se výstav, besed, soutěží a programů pro děti.

Nadstandardní nabídka školy

  • Individuální adaptační program pro nové děti v MŠ.
  • Možnost využít každodenní individuální péče speciálního pedagoga – Mgr. Jana Zdařilová.
  • Metoda dobrého startu pro předškoláky pro děti s odkladem školní docházky a děti se speciálními vzdělávacími potřebami – Mgr. Ivona Urbišová, Mgr. Jana Zdařilová.
  • Preventivní logopedická péče denně v MŠ – logoped Mgr. Jana Zdařilová a logopedický asistent Mgr. Ivona Urbišová.
  • Plavecký výcvik ve 2. pololetí školního roku v Centru zdraví Bohuňovice.
  • Se sokolem do života – celoroční projekt, podpora rozvoje pohybových aktivit dětí předškolního věku pod záštitou České obce sokolské – Jiřina Velíšková, Mgr. Aneta Mandátová v 1. třídě, Mgr. Ivona Urbišová, Mgr. Jana Zdařilová ve 2. třídě.
  • Týdenní „Školka v přírodě“ pro děti naší MŠ.
  • Jsme mateřská škola spolupracující s Mensou Česko.
  • Tenisová školička na obecních kurtech pro zájemce 1 x týdně v době pobytu venku.
  • Malý fotbal – všeobecná pohybová průprava se zaměřením na fotbal pod vedením trenéra Asociace malého fotbalu 1 x týdně na obecním hřišti v době pobytu venku.

 

Využíváme dotace EU v projektu OP VVV – Šablony JAK