2. třída „Hvězdičky“

Třídní učitelky:

  • Mgr. Ivona Urbišová
  • Lenka Kloboučková
  • Mgr. Jana Zdařilová – speciální pedagog
  • Jana Kreclová – asistent pedagoga

II. Integrovaný blok „Podzimní putování“

Časové vymezení: říjen – listopad

Záměr: Seznámit děti s charakteristickými znaky podzimu, změnami v přírodě, využít barevnosti podzimu k osvojování znalosti barev. Osvojovat si poznatky o ekologii, o pracích typických pro období podzimu v různých biotopech – na poli, na zahradě, v lese. Seznámit se s plody podzimu v závislosti na vytváření zdravého přístupu ke každodennímu stravování, ale také v ekologickém přístupu a vztahu k živočichům. Podporovat děti v péči a ochraně přírody.