1. třída „Sluníčka“

Třídní učitelky:

  • Jiřina Velíšková
  • Bc. Aneta Urbišová

II. Integrovaný blok „Podzimní putování“

Časové vymezení: říjen – listopad

Záměr: Seznámit děti s charakteristickými znaky podzimu, změnami v přírodě, využít barevnosti podzimu k osvojování znalosti barev. Osvojovat si poznatky o ekologii, o pracích typických pro období podzimu v různých biotopech – na poli, na zahradě, v lese. Seznámit se s plody podzimu v závislosti na vytváření zdravého přístupu ke každodennímu stravování, ale také v ekologickém přístupu a vztahu k živočichům. Podporovat děti v péči a ochraně přírody.