O nás

 • MŠ dvoutřídní s celodenní péčí,
 • kapacita MŠ je 41 dětí zpravidla od 3 do 6 let,
 • provozní doba je od 6:30 do 16:30 hodin.

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

ROCE 2023/2024

 • Školní rok začíná v pondělí 4. 9. 2023 a končí v pátek 28. 6. 2024
 • Podzimní prázdniny čtvrtek 26.10. a pátek 27. 10. 2023 (MŠ bude v provozu)
 • Vánoční prázdniny 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 – MŠ bude uzavřená
 • (začínáme ve středu 3. 1. 2024)
 • Pololetní prázdniny pátek 2. 2. 2024 (MŠ bude v provozu)
 • Jarní prázdniny 4. 3. – 10. 3. 2024 (MŠ bude v provozu)
 • Velikonoční prázdniny čtvrtek 28. 3. 2024 (MŠ bude v provozu)
 • Provoz MŠ o letních prázdninách 1. 7. – 26.7. 2024
 • Letní prázdniny – MŠ bude uzavřená od 29. 7. – 30. 8. 2024
 • Školní rok 2024/2025 začíná v pondělí 2. 9. 2024

Charakteristika školy

Mateřská škola Hlušovice (dále „MŠ“, „škola“) je dvoutřídní vesnická škola s dlouholetou tradicí. Počátky MŠ jsou spojeny s polovinou padesátých let 20. století, kdy došlo ke zřízení dětského útulku, který se během let 1965 až 1967 změnil na mateřskou školu s celoročním provozem. Umístěna byla nejdříve v místním domě č. 10 uprostřed obce spolu s obecním úřadem, od roku 1988 se přemístila do zrekonstruované budovy původní základní školy, kterou obec postavila jako samostatnou budovu v roce 1824, a kde sídlí dodnes. Základní škola fungovala v obci do roku 1980.

Budova školy, nejdříve základní a v současnosti mateřské, si prošla za svou historii rekonstrukcemi a změnami. Na jejím zvelebování i provozu se podílelo mnoho místních občanů. My tak můžeme ve spolupráci s místními spolky, pamětníky i mladou generací rodičů společně navazovat na tradice a dlouhou historii školy v naší obci.

Nemovitost i přilehlé pozemky, na kterých je hřiště a školní zahrada, jsou majetkem obce Hlušovice. Škola má samostatný vstup a od 1. 9. 2017 již využívá po rekonstrukci všechny prostory budovy. Kapacita MŠ je 41 dětí, v 1.třídě Sluníček se vzdělávají děti ve věku od 2 – 4 let, ve 2. třídě Hvězdiček se vzdělávají děti od 4 let do vstupu k základnímu vzdělávání. Od listopadu 2022 děti užívají  k pobytu venku novou Přírodní zahradu.

Škola je po rekonstrukci v rámci projektu EU “Rozšíření kapacity Mateřské školy Hlušovice” a za podpory Obce Hlušovice účelně a esteticky vybavená a její kapacita je tak od 1. 9. 2017 navýšena na maximální počet 41 dětí.

Stravu zajišťuje Školní jídelna při Základní a Mateřské škole Bohuňovice, dovoz stravy od 1.9.2017 zajišťuje MŠ Hlušovice.

Bezpečnost školy je zajištěna signalizačním zařízením. Od ledna 2015 používáme elektrického vrátného s videotelefony pro ještě větší zabezpečení školy před nežádoucím vniknutím cizích osob. Od září 2022 rodiče používají pro vstup do budovy školy bezpečnostní čipy. Mateřská škola je podle svých finančních možností průběžně modernizována v oblasti materiálního vybavení i technického zázemí. Pravidelně doplňujeme nové učební pomůcky, hračky a dětskou i odbornou literaturu.

Přílohy