O nás

 • MŠ dvoutřídní s celodenní péčí,
 • kapacita MŠ je 41 dětí zpravidla od 3 do 6 let,
 • provozní doba je od 6:30 do 16:30 hodin.
 • PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
  • Školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022 a končí v pátek 30. 6. 2023
  • Podzimní prázdniny 26.10. a čtvrtek 27.10.2022 (MŠ bude v provozu)
  • Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – MŠ bude uzavřená (začínáme 3. 1. 2023)
  • Pololetní prázdniny pátek 3. 2. 2023 (MŠ bude v provozu)
  • Jarní prázdniny 27. 2.  – 5.3. 2023 (MŠ bude v provozu)
  • Velikonoční prázdniny 6.4. 2023 (MŠ bude v provozu)
  • Provoz MŠ o letních prázdninách 3. 7. – 28. 7. 2023
  • Letní prázdniny – MŠ bude uzavřená od 31.7. – 31. 8. 2023
  • Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. 9. 2023

Charakteristika školy

Mateřská škola Hlušovice (dále „MŠ“, „škola“) je dvoutřídní vesnická škola s dlouholetou tradicí. Počátky MŠ jsou spojeny s polovinou padesátých let 20. století, kdy došlo ke zřízení dětského útulku, který se během let 1965 až 1967 změnil na mateřskou školu s celoročním provozem. Umístěna byla nejdříve v místním domě č. 10 uprostřed obce spolu s obecním úřadem, od roku 1988 se přemístila do zrekonstruované budovy původní základní školy, kterou obec postavila jako samostatnou budovu v roce 1824, a kde sídlí dodnes. Základní škola fungovala v obci do roku 1980.

Budova školy, nejdříve základní a v současnosti mateřské, si prošla za svou historii rekonstrukcemi a změnami. Na jejím zvelebování i provozu se podílelo mnoho místních občanů. My tak můžeme ve spolupráci s místními spolky, pamětníky i mladou generací rodičů společně navazovat na tradice a dlouhou historii školy v naší obci.

Nemovitost i přilehlé pozemky, na kterých je hřiště a školní zahrada, jsou majetkem obce Hlušovice. Škola má samostatný vstup a od 1. 9. 2017 již využívá po rekonstrukci všechny prostory budovy. Kapacita MŠ je 41 dětí, v 1.třídě Sluníček se vzdělávají děti ve věku od 2 – 4 let, ve 2. třídě Hvězdiček se vzdělávají děti od 4 let do vstupu k základnímu vzdělávání.

Škola je po rekonstrukci v rámci projektu EU „Rozšíření kapacity Mateřské školy Hlušovice“ a za podpory Obce Hlušovice účelně a esteticky vybavená a její kapacita je tak od 1. 9. 2017 navýšena na maximální počet 41 dětí.

Stravu zajišťuje Školní jídelna při Základní a Mateřské škole Bohuňovice, dovoz stravy od 1.9.2017 zajišťuje MŠ Hlušovice.

Bezpečnost školy je zajištěna signalizačním zařízením. Od ledna 2015 používáme elektrického vrátného s videotelefony, pro ještě větší zabezpečení školy před nežádoucím vniknutím cizích osob. Mateřská škola je podle svých finančních možností průběžně modernizována v oblasti materiálního vybavení i technického zázemí. Pravidelně doplňujeme nové učební pomůcky, hračky a dětskou i odbornou literaturu.

Přílohy