Náhradní provoz MŠ v červnu a červenci 2024

Provoz MŠ v červnu bude probíhat pouze pro již přihlášené děti v kulturním domě v Hlušovicích od 10.6. do 28.6. v době od 6:30 do 16:30. Dětem do šatny KD přineste podepsanou tašku s přezůvkami, oblečením na vycházky, s náhradním oblečením a pyžamkem. Děti budou mít s sebou každý den batůžek s pitím na pobyt venku.

Nouzový provoz MŠ v červenci bude probíhat pouze pro již přihlášené děti přímo v MŠ Hlušovice od 1.7. do 26.7. v době od 6:30 do 16:30.

Seznamy přihlášených dětí jsou ve třídách, odhlášky a přihlášky ve školní jídelně si řeší rodiče sami.

Školné za červen a červenec platí pouze děti, které jsou přihlášené k docházce na celý měsíc.