Potvrzení o platbě školného za rok 2023

ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE OD 15.1.2024 VYDÁVAT NA VYŽÁDÁNÍ RODIČŮ POTVRZENÍ O ZAPLACENÉM ŠKOLNÉM PRO MOŽNOST SNÍŽENÍ ZÁKLADU DANĚ ZA ROK 2023. SVÉ POŽADAVKY SDĚLTE PANÍ UČITELCE VE TŘÍDĚ NEBO NA MAIL: mshlusovice@seznam.cz.