Čarodějnická pohádka ve školce

Divadlo Jany Novákové přiveze do školky ČARODĚJNICKOU POHÁDKU.

Kdy? V pátek 22.9.2023

V kolik? V 8:30 hodin

Za kolik? 70,- korun bude hrazeno ze záloh od rodičů.