Potvrzení o zaplaceném školném 2022

ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE OD 16.1.2023 VYDÁVAT NA VYŽÁDÁNÍ RODIČŮ POTVRZENÍ O ZAPLACENÉM ŠKOLNÉM PRO MOŽNOST SNÍŽENÍ ZÁKLADU DANĚ ZA ROK 2022. SVÉ POŽADAVKY SDĚLTE PANÍ UČITELCE VE TŘÍDĚ NEBO NA MAIL: mshlusovice@seznam.cz.