MALÝ FOTBAL v MŠ HLUŠOVICE 

OD ÚTERÝ 14. 9. od 10:15 NA OBECNÍM FOTBALOVÉM HŘIŠTI ZAČÍNÁ „MALÝ FOTBAL“PRO VŠECHNY NAŠE DĚTI POD VEDENÍM TERNÉRA Tomáše Zemana. Aktivita bude probíhat každé úterý během podzimu (podle počasí) pod záštitou Asociace malého fotbalu ČR a je pro děti zdarma.