Informace k testování dětí v MŠ

Vážení rodiče,
posílám Vám bližší informace o testování dětí ve škole z MŠMT.
Podmínkou účasti na prezenčním vzdělávání v MŠ je přítomnost dítěte bez jakýchkoliv příznaků onemocnění a 2x týdně testování přímo ve škole. Výjimku z testování mají děti, které covid-19 prodělaly a rodiče škole nejpozději při nástupu doručí tuto informaci potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě.