Informace k obnovení provozu MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče,
zasílám Vám předběžné informace týkající se částečného obnovení provozu MŠ Hlušovice od pondělí 12.4.2021. Některé informace stále nemáme oficiálně potvrzené z MŠMT, vycházím pouze z dnešního aktuálního prohlášení vlády.

  1. Termín částečného obnovení provozu MŠ Hlušovice – pondělí 12.4.2021.
  2.  Provoz MŠ od 12.4. bude obnoven pouze pro děti plnící povinnou předškolní docházku – 5 až 6 leté + odklady školní docházky.
  3. Děti v MŠ nemusí mít roušku ani respirátor.
  4. Podmínkou prezenčního vzdělávání je pravidelné testování dětí ihned po příchodu do školy – pondělí + čvtrtek. Děti se budou testovat samy s asistencí zákonného zástupce.
  5. Test obdržíte od zaměstnance školy ihned po příchodu do šatny, kde děti neprodleně otestujete. Při negativním výsledku testu může jít dítě do MŠ. V případě testu pozitivního, dítě do MŠ nesmí a po kontaktování ošetřujícího lékaře musí podstoupit test PCR.
  6. V případě pozitivního výsledku testu v pondělí, nastupuje do karantény pouze dané dítě. V případě pozitivního testu ve čtvrtek, nastupují do karantény všechny děti.
  7. Prosíme všechny rodiče, jejíchž dětí se částečné obnovení provozu MŠ týká, o vyplnění krátkého dotazníku – viz. odkaz níže a odeslání nejpozději do 8.4. do 12:00.
Po vyhodnocení Vašich odpovědí, přihlásíme hromadně ke stravování pouze děti, které od 12.4. do MŠ nastoupí.
Děkuji za Vaši spolupráci.

Mgr. Ivona Urbišová, ředitelka