Zápis do MŠ Hlušovice 2021/2022

Milé děti a vážení rodiče,
jsme velice rádi, že jste si vybrali k zápisu na školní rok 2021/2022 naši Mateřskou školu Hlušovice.
Vzhledem k mimořádným opatřením zápis proběhne pouze distančně bez přítomnosti dětí i rodičů.
V příloze najdete povinné dokumenty k zápisu, které zašlete podle pokynů níže do MŠ Hlušovice v termínu řádného zápisu od 2.5. do 16.5.2021:
  • Přihláška k zápisu na školní rok 2021/2022 s potvrzením dětského lékaře
  • Podepsaný dokument „Kritéria MŠ Hlušovice 2021“
  • Prostou kopii rodného listu dítěte

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu již od 5.4.2021. Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na
informační stránku naší MŠ:
https://elektronickypredzapis.cz/…ice

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk
vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ
stanoveným způsobem.

Informace o doručení žádosti a případně dalších dokumentů:

 

TERMÍNY ZÁPISU DO MŠ HLUŠOVICE NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS: 5.4. – 16.5.2021

ŘÁDNÝ ZÁPIS: 2.5. – 16.5.2021
Vyplněnou a vytištěnou přihlášku k zápisu spolu s dalšími dokumenty,
které je možné si vytisknout po vyplnění elektronické žádosti
odevzdejte v termínu řádného zápisu mateřské škole jedním z těchto způsobů:
  • do datové schránky školy
  • emailem – s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou
  •  vhozením do schránky MŠ Hlušovice