Zápis do MŠ Hlušovice 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení v Mateřské škole Hlušovice na školní rok 2021/2022:
Zveme rodiče přijatých dětí na nový školní rok 2021/2022 na třídní informační schůzky v pondělí 28.6.2021 v 16:30 v MŠ Hlušovice.
Žádáme rodiče, aby si písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte přišli vyzvednout do MŠ Hlušovice dnes 3.6. v době od 16:00 do 17:00 nebo v pátek 4.6. v době od 10:30 do 12:00.

Milé děti a vážení rodiče,
jsme velice rádi, že jste si vybrali k zápisu na školní rok 2021/2022 naši Mateřskou školu Hlušovice.
Vzhledem k mimořádným opatřením zápis proběhne pouze distančně bez přítomnosti dětí i rodičů.
V příloze najdete povinné dokumenty k zápisu, které zašlete podle pokynů níže do MŠ Hlušovice v termínu řádného zápisu od 2.5. do 16.5.2021:
  • Přihláška k zápisu na školní rok 2021/2022 s potvrzením dětského lékaře
  • Podepsaný dokument „Kritéria MŠ Hlušovice 2021“
  • Prostou kopii rodného listu dítěte

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu již od 5.4.2021. Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na
informační stránku naší MŠ:
https://elektronickypredzapis.cz/…ice

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk
vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ
stanoveným způsobem.