Stravování od 1.3.2021

Informujeme rodiče, že od pondělí 1.3. 2021 do odvolání, jsou opět všechny děti hromadně odhlášeny ze stravy ve Školní jídelně Bohuňovice. Pokud rodiče dětí, které plní povinnou školní docházku, mají o odebírání oběda do jídlonosiče přímo ve Školní jídelně Bohuňovice zájem, mohou zítra ráno kontaktovat paní vedoucí Ivu Čtvrtlíkovou:

Telefon: 725 950 449

Email:  skolniijidelna@bohunovice.cz  nebo  Iva.Ctvrtlikova@zsbohun.cz