Potvrzení o zaplaceném školném 2020

POTVRZENÍ O PLATBĚ ŠKOLNÉHO ZA ROK 2020

ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE OD 11.1.2021 VYDÁVAT NA VYŽÁDÁNÍ RODIČŮ POTVRZENÍ O ZAPLACENÉM ŠKOLNÉM PRO MOŽNOST SNÍŽENÍ ZÁKLADU DANĚ ZA ROK 2020. SVÉ POŽADAVKY PROSÍM NAPIŠTE NA MAIL: materskaskola.hlusovice@seznam.cz.