Aktivity nejen pro budoucí školáky…

Nápady na aktivity pro rodiče a děti:

 – Pojmenuj, co vidíš v obývacím pokoji, v koupelně, v kuchyni, na dvoře, na zahradě, …
 – Rodiče změní jednu věc ve vymezeném prostoru a dítě ji najde
 – Vytleskej – rodiče říkají slova a dítě je musí vytleskat (jde o rozdělení na slabiky; důležitější je určit správný počet slabik než správné rozdělení slova)


 – Najdi – rodiče tlesknou například 3x a dítě má najít věc, jejíž název má 3 slabiky (nalezených slov, které budou splňovat počet slabik, bude více, všechna jsou správně)
 – Pojmenuj – dítě jmenuje předměty na obrázku (letáky ze supermarketů, …)
 – Zopakuj – rodiče řeknou dítěti nějaký příběh, situaci (cca 3 minuty) a dítě ji zopakuje (je na zvážení rodičů, zda budou trvat na zopakování děje slovy dítěte nebo budou trvat na doslovném zopakování, záleží na schopnostech dítěte)
 – Vyprávěj pohádku – rodiče navrhnou název pohádky a dítě, pokud ji zná, ji rodičům přednese
 – Vymysli příběh – rodiče navrhnou dítěti, jak by se jim líbil příběh například o lese a dítě si samo vymyslí příběh a řekne rodičům
 – Obrázek – dítě vám popíše obrázek, co je na něm, co se tam děje, … a potom rodiče vyzvou dítě, aby našlo: strom, tulipán, bábovičku na pískovišti, … – záleží na obrázku
 – Pokud to jde, zapojujte děti do běžných činností v domácnosti včetně přípravy jídla (loupání brambor pomocí škrabky, krájení zeleniny, natírání pečiva máslem, sýrem, pomazánkou, činnosti v garáži, na zahradě, dones, odnes, …)
 – Barvy – vyzkoušejte děti, jestli si vybaví barvy na oblečení, které je nyní schované, na autě sousedů v ulici nebo známých, obecně co může být žluté, zelené, …

Motýlí-dokreslovačka

Klaun-dokreslovačka

Nauč se nějakou básničku:

Psí říkadlo naříkadlo
Ach, ach, ach – vy se možná nebojíte, ale já mám strach.
Och, och, och – kdybych tak byl trochu větší, aspoň jako hroch.
Ech, ech, ech – to bych se pak vůbec nebál! Čeho? Přece blech!
Už je slyším, jak se blíží, už jdou na nocleh!