Naše aktivity

 • adaptační program pro nové děti
 • individuální vzdělávání i péče o děti předškolního věku
 • „Metoda dobrého startu“ pro předškoláky
 • logopedický asistent denně v MŠ
 • jsme MŠ spolupracující s Mensou ČR
 • seznamování s anglickým jazykem denně v MŠ
 • pravidelné besedy s psychologem pro rodiče MŠ
 • plavecký kurz v Centru zdraví Bohuňovice
 • návštěvy divadel, muzeí, výstav, ekologických akcí Sluňákov
 • vystupujeme na akcích Klubu seniorů v Hlušovicích
 • vítáme nové občánky Hlušovic
 • společné akce školy a rodičů s dětmi 🙂
 • Ples MŠ pro rodiče a veřejnost