2. třída „Hvězdičky“

Třídní učitelky:

  • Mgr. Ivona Urbišová
  • Lenka Kloboučková
  • Mgr. Jana Zdařilová – speciální pedagog
  • Jana Kreclová – asistent pedagoga

  1. Integrovaný blok „Školka plná pohody“

Časové vymezení: září

Záměr: Seznámit děti s prostředím mateřské školy a jejím režimem dne, vhodným přístupem začlenit nejen nové děti do kolektivu třídy, vést děti ke zvládnutí sebeobsluhy, k vytváření a dodržování pravidel společného soužití ve třídě. Vést děti k uvědomění si sama sebe, svého věku, svojí pozice v rodině, k uvědomění si významu rodiny. Posilovat prosociální chování ve vztahu k rodině, ale i k ostatním lidem.