O nás

  • MŠ dvoutřídní s celodenní péčí,
  • kapacita MŠ je 41 dětí od 2 do 6 let,
  • provozní doba je od 6:30 do 16:30 hodin.

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

  • Školní rok začíná v pondělí 2. 9. 2019 a končí v úterý 30. 6. 2020.
  • Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 (začínáme v pondělí 6. 1. 2020)
  • Jarní prázdniny 3. 2. 2020 – 9. 2. 2020 – MŠ bude v provozu.
  • Letní prázdniny – MŠ bude uzavřená od 3. 8. – 31. 8. 2020.
  • Provoz MŠ o letních prázdninách 1. 7. 2020 – 31. 7. 2020.
  • Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2020.

Charakteristika školy

Mateřská škola Hlušovice (dále „MŠ“, „škola“) je dvoutřídní vesnická škola s dlouholetou tradicí. Počátky MŠ jsou spojeny s polovinou padesátých let 20. století, kdy došlo ke zřízení dětského útulku, který se během let 1965 až 1967 změnil na mateřskou školu s celoročním provozem. Umístěna byla nejdříve v místním domě č. 10 uprostřed obce spolu s obecním úřadem, od roku 1988 se přemístila do zrekonstruované budovy původní základní školy, kterou obec postavila jako samostatnou budovu v roce 1824, a kde sídlí dodnes. Základní škola fungovala v obci do roku 1980.

Budova školy, nejdříve základní a v současnosti mateřské, si prošla za svou historii rekonstrukcemi a změnami. Na jejím zvelebování i provozu se podílelo mnoho místních občanů. My tak můžeme ve spolupráci s místními spolky, pamětníky i mladou generací rodičů společně navazovat na tradice a dlouhou historii školy v naší obci.

Nemovitost i přilehlé pozemky, na kterých je hřiště a školní zahrada, jsou majetkem obce Hlušovice. Škola má samostatný vstup a od 1. 9. 2017 již využívá po rekonstrukci všechny prostory budovy. Kapacita MŠ je 41 dětí, v 1.třídě Sluníček se vzdělávají děti ve věku od 2 – 4 let, ve 2. třídě Hvězdiček se vzdělávají děti od 4 let do vstupu k základnímu vzdělávání.

Škola je po rekonstrukci v rámci projektu EU „Rozšíření kapacity Mateřské školy Hlušovice“ a za podpory Obce Hlušovice účelně a esteticky vybavená a její kapacita je tak od 1. 9. 2017 navýšena na maximální počet 41 dětí.

Stravu zajišťuje Školní jídelna při Základní a Mateřské škole Bohuňovice, dovoz stravy od 1.9.2017 zajišťuje MŠ Hlušovice.

Bezpečnost školy je zajištěna signalizačním zařízením. Od ledna 2015 používáme elektrického vrátného s videotelefony, pro ještě větší zabezpečení školy před nežádoucím vniknutím cizích osob. Mateřská škola je podle svých finančních možností průběžně modernizována v oblasti materiálního vybavení i technického zázemí. Pravidelně doplňujeme nové učební pomůcky, hračky a dětskou i odbornou literaturu.

Přílohy