Archiv rubriky: Vzdělávací program

„Podzimní čarování“

  1. Integrovaný blok „PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ“ (září – listopad)

Charakteristika:

  • Usnadníme dětem adaptaci na prostředí mateřské školy, vytvoříme podmínky pro vznik radostné a přátelské atmosféry ve škole.
  • Stanovíme si pravidla chování dětí ve třídě.
  • Budeme posilovat osobnost dítěte a jeho prosociální postoje k ostatním kolem něj, jeho seberealizaci a samostatnost.
  • Budeme posilovat vztah dětí k přírodě v souvislosti s ročním obdobím, probouzet úctu k rodině, domovu a všem živým tvorům.
  • Budeme rozvíjet pohybové schopnosti dětí a vést je k vytvoření návyku pravidelného cvičení.
  • Budeme posilovat smyslové vnímání, rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, komunikační schopnosti a myšlení dětí.
  • Při výtvarných aktivitách budeme využívat náměty z podzimní přírody.