Archiv autora: Ivona Urbišová

INFORMACE Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY…

INFORMACE Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY 11. 9. 2019

RODIČE BYLI SEZNÁMENI SE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM „SPOLEČNĚ AŽ DO ŠKOLY“, ŠKOLNÍM A PROVOZNÍM ŘÁDEM – K NAHLÉDNUTÍ V ŠATNĚ, NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ.

  • PROSÍME RODIČE, ABY PŘIVEDLI DĚTI DO MŠ DO 8:00, A NERUŠILI POZDĚJŠÍMI PŘÍCHODY PROGRAM VE TŘÍDÁCH.
  • SLEDUJTE VŠECHNY INFORMACE O DĚNÍ V MŠ NA www.mshlusovice, FACEBOOKU MŠ HLUŠOVICE A NÁSTĚNKÁCH V ŠATNĚ!!! Celý příspěvek

Hurá na prázdniny…

Upozorňujeme rodiče, že provoz v MŠ Hlušovice končí v pátek 28.6.2019. Prosíme o vyklizení šatních skříněk na prázdninový úklid…

Od pondělí 1.7 do pátku 2.8.2019 je MŠ uzavřená. Prosíme rodiče, aby neposílali platby na školné za měsíc červenec, v srpnu platí školné pouze děti, které budou mít srpnovou docházku alespoň jeden den.

Celý příspěvek

Rozloučení se školním rokem….

V pátek 28.6. od 10:00 se můžou naše děti těšit na „Rozloučení se školním rokem“ tradičně v Cukrošce Hlušovice, kde si dáme dobrou zmrzlinku a zadovádíme si na volejbalovém hřišti…

Hvězdičky si vezmou své batůžky s pitím, dětem ze třídy Sluníček batůžky s pitím přineste…