Opatření v MŠ – COVID-19 od 1.9.2020

Opatření v MŠ Hlušovice v případě epidemiologicky závažné situace Covid – 19, popř. jiných nových infekcí: V případě mimořádných epidemiologických situací se Mateřská škola Hlušovice vždy řídí nařízeními MŠMT, MZČR a KHS Olomouc.

MŠ Hlušovice vydává tato obecná opatření:

  • Je nutné dodržovat zásady osobní a provozní hygieny, pravidelné dezinfekce všech prostor MŠ.
  • Bezdotykové dávkovače s dezinfekcí na ruce jsou umístěny v šatně dětí u vchodu a ve třídách.
  • Je nutné chránit ústa a nos (rouškami, respirátory) v závislosti na proti epidemiologických opatřeních (viz. příloha „Semafor“) – aktuální opatření vždy vydává ředitelka a rodiče o tomto opatření neprodleně informuje.
  • Od 1.9.2020 není pro děti, rodiče ani zaměstnance školy nutná ochrana úst a nosu pomocí roušek nebo respirátorů. 
  • Děti musí mít ve své skříňce 1 x podepsanou čistou roušku uzavřenou v sáčku pro případ výskytu infekce v MŠ.
  • Třídní učitelky budou denně provádět ranní filtr – osoby s příznaky onemocnění nesmí do budovy MŠ vstupovat.
  • Rodiče dětí s projevy alergických onemocnění jsou povinni doložit potvrzení dětského lékaře o alergickém onemocnění svého dítěte.
  • V případě výskytu onemocnění škola neprodleně dítě izoluje a informuje rodiče, kteří zajistí odvoz dítěte k lékaři z budovy MŠ v co nejkratším čase. Rodiče dále postupují podle pokynů lékaře.

Distanční vzdělávání v MŠ Hlušovice:

MŠ je povinná poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud bude z důvodů nařízení karantény nebo onemocnění znemožněna osobní přítomnost dětí ve škole více než polovině dětí ve třídě. Toto opatření se týká dětí, které plní povinnou školní docházku v posledním roce docházky do MŠ. Distanční vzdělávání je pro tyto děti povinné a bude probíhat elektronickou formou pomocí webových stránek MŠ – www.mshlusovice.cz a mailovou komunikací učitelky s rodiči.

Školní řád 2020-9

Semafor COVID – 19

Mám-příznaky-onemocnění-covid-19

letak_Na-verejnosti-bezpecne

Byl-jsem-v-kontaktu-s-osobou-s-nákazou-covid-19