Myšlení a řeč

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA – MYŠLENÍ A ŘEČ 3

U řeči předškoláka bychom neměli pozorovat pouze správnou výslovnost hlásek. Zaměřme se i na slovní zásobu, schopnost převyprávět příběh či krátkou pohádku a na tvorbu samostatných vět a krátkých souvětí. Sledujme to, zda dítě přirozeně skloňuje, dovede používat minulý, přítomný a budoucí čas, dobře váže podstatná jména s předložkami apod. Otázkami ověřujme, zda dítě rozumí tomu, co mu sdělujeme. (Proč…? K čemu se používá…? Jaký je rozdíl…? Co mají společného…?)


K tréninku můžete využít i další sadu pracovních listů.

– Malovaný diktát
– Navazované vyprávění

Krásný den všem 🙂