Obnovení provozu MŠ Hlušovice od 25.5.

Na základě doporučení MŠMT, MZČR a Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje a po dohodě se zřizovatelem, Obcí Hlušovice, oznamujeme obnovení provozu Mateřské školy Hlušovice od pondělí 25.5.2020. Podmínky provozu budou v mimořádném režimu do konce tohoto školního roku do 31.7.2020. V příloze naleznete důležité dokumenty týkající se provozu MŠ. Prosíme o jejich prostudování, podepsání a odevzdání při prvním nástupu do MŠ.

Prázdninový provoz bude probíhat podle stanovené organizace školního roku – provoz MŠ bude od 1. – 31.7., od 1.8. – 31.8.2020 bude MŠ uzavřená. Upozorňujeme rodiče, že je potřeba děti na měsíc červenec v mateřské škole přihlásit – můžete využít již dříve odeslaný dotazník na mail rodičům týkající se účasti vašich dětí na vzdělávání od 25.5. nebo svůj požadavek zašlete mailem na materskaskola.hlusovice.cz.

Všem rodičům, kteří dotazník vyplnili a již odeslali zpět do školy, děkujeme!!!

Budeme se těšit na děti v pondělí 25.5. a věřím, že mimořádné podmínky provozu s dětmi bez obtíží zvládneme 🙂

Podmínky provozu MŠ Hlušovice od 25.5. do 31.7.2020

Čestné prohlášení

PŘÍCHOD DO MŠ

ODCHOD Z MŠ

Ochrana zdraví při provozu MŠ do konce školního roku 2019-2020

Doporučení pro skolky 27042020 KHS Ol.