Manuál pro ochranu zdraví v MŠ

V současné době zpracováváme dokument „Pravidla bezpečného provozu v Mateřské škole Hlušovice“ do konce letošního školního roku, který bude od 11.5. k dispozici na webových stránkách školy. Připravujeme se, po dohodě se zřizovatelem, na zahájení provozu MŠ v pondělí 25.5.2020. Rodiče se budou moci předem seznámit s organizací a podmínkami denního režimu v MŠ, tak abychom dodrželi epidemiologická opatření a doporučení a chránili zdraví nás všech.

Dokument MŠMT se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.
Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Ochrana zdraví při provozu MŠ do konce školního roku 2019-2020

Čestné prohlášení