Předškolní příprava – myšlení a řeč

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA – MYŠLENÍ A ŘEČ 

Se sluchovým vnímáním souvisí a navazuje na něj. Řeč ve spojení se školní zralostí pro mnoho lidí znamená schopnost správně vyslovovat hlásky
Výslovnost je např. pro správné psaní velmi důležitá a pokud není před nástupem do školy dozrálá, věnuje se dítěti obvykle logoped nebo klinický logoped
– Řeč ale není jen aktivní mluvení, ale i porozumění tomu, co nám sděluje někdo druhý. Proto nezapomeňme porozumění trénovat kladením otázek různého typu (Proč…? K čemu se používá…? Jaký je rozdíl…? Co mají společného…?).

– Při samotném vyjadřování dítěte si kromě výslovnosti všímejme slovní zásoby, ale také toho, zda je dítě schopné vytvářet samostatně věty a krátká srozumitelná souvětí, převyprávět příběh nebo krátkou pohádku. Sledujme to, jestli dítě přirozeně skloňuje, dovede používat minulý, přítomný a budoucí čas, dobře váže podstatná jména s předložkami apod.

– V pracovních listech můžete procvičovat hledání protikladů, třídění prvků dle kritérií, hledání logických souvislostí mezi slovy a na základě společných znaků zobecňovat.
( pracovní listy slouží k rozvoji myšlení a řečových dovedností )

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA – MYŠLENÍ A ŘEČ 2
Pracovní listy doplňuji ještě o tázací hry, hádanky a další sérií tipů na aktivity, které se dají dělat doma, když už se nechcete učit jen formou tužka-papír. 🙂