Čarodějnice a stavění májky…

Čarodějnice a stavění májky
Bohužel letos se konat Pálení čarodějnic a akce s tímto svátkem u nás konat nebudou, tak si jen malinko připomeneme o co jde 🙂
Určitě i tak si to krásně užijete, můžete se i doma nebo na zahradě převléknout do kostýmů, uvařit si čarodějný lektvar, číst z lexikonu kouzel, pořádat závody v letu na koštěti, skákat v pytli nebo hádat z kouzelného klobouku různé předměty – prostě fantazii se meze nekladou 🙂
ve školičce máme kouzelnou hudebně pohybově průpravnou hru „čarodějnice“ – děti ji mají rády a na popěvek si určitě vzpomenou (úá úáá já jsem baba tuze zlá) :-))

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Filipojakubská noc má svůj název podle jmen dvou apoštolů, jejichž svátek se původně slavil 1. května. Dnes už bychom toto spojení v kalendáři hledali marně. Jednalo se o noc, která měla magickou sílu, otevírala bránu květnu – máji. S předmájovou nocí byla spojena řada obřadů, magických úkonů, zvyků a pověr, z nichž zůstala až do našich časů uchována tradice ohňů – „pálení čarodějnic“.

Čarodějnice
Támhle je černej dům.
Co v tom domě? Černá paní.
Co tam vaří? Černou kaši.
Čím ji mastí? Kolomastí.
Čím ji bere? Lopatou, má palici chlupatou.

Stavění máje
První májová noc nebyla zasvěcena pouze pálení ohňů, ale i stavění zdobených stromů – májí. Obřadní vztyčování stromu, nejčastěji smrku, uprostřed obce bylo zvykem už ve středověku a zřejmě souvisí s pohanským uctíváním stromů. Strom byl všeobecně považován jako symbol života a postavený pro blaho obce měl ochránit lidské společenství před zlými silami a přivolat vláhu. U nás se vztyčovaly máje na venkově i ve městech. V městském prostředí tento zvyk zanikl koncem 18. století, na venkově se však v některých místech dodržuje dodnes.
Stavění máje bylo vždy kolektivním dílem svobodných mužů. Vybraný strom se musel nejdříve porazit, očistit od větví, oloupat z něj kůru, pod vrcholek upevnit věnce, fáborky, lahve s pálenkou aj. Bylo věcí cti i májový strom uhlídat, aby nepadl za oběť nočním výpravám mládenců ze sousední vesnice. Pokud se tak stalo, bylo třeba máj vykoupit a znovu postavit nebo pořídit novou. Na konci května se máj obřadně kácela. Než se máj skácela, soutěžilo se ve šplhání po máji.
Květen byl odedávna pojímán jako měsíc lásky a noc na prvního máje byla jednou z příležitostí, kdy se mládenec vyznal ze svého milostného vztahu k dívce postavením ozdobné májky.