VÁNOČNÍ DÍLNIČKY…

12.12. VE ČTVRTEK NA 16:00 ZVEME VŠECHNY RODIČE DO SPOLEČENSKÉHO SÁLU KULTURNÍHO DOMU V HLUŠOVICÍCH NA NAŠE TRADIČNÍ „VÁNOČNÍ DÍLNIČKY“ – VYSTOUPENÍ DĚTÍ OBOU TŘÍD, VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V DÍLNIČKÁCH A SPOLEČNÉ POSEZENÍ U VÁNOČNÍCH KOLED A DOBROT…

PROSÍME MAMINKY O TROŠKU VÁNOČNÍHO CUKROVÍ NA STOLY, ČAJ A KÁVU ZAJISTÍME.

DĚTI SI PROSÍM VYZVEDNĚTE V MŠ, DO KULTURNÍHO DOMU ODCHÁZÍME Z MŠ NEJPOZDĚJI V 15:45…