INFORMACE Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY…

INFORMACE Z TŘÍDNÍ SCHŮZKY 11. 9. 2019

RODIČE BYLI SEZNÁMENI SE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM „SPOLEČNĚ AŽ DO ŠKOLY“, ŠKOLNÍM A PROVOZNÍM ŘÁDEM – K NAHLÉDNUTÍ V ŠATNĚ, NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ.

 • PROSÍME RODIČE, ABY PŘIVEDLI DĚTI DO MŠ DO 8:00, A NERUŠILI POZDĚJŠÍMI PŘÍCHODY PROGRAM VE TŘÍDÁCH.
 • SLEDUJTE VŠECHNY INFORMACE O DĚNÍ V MŠ NA www.mshlusovice, FACEBOOKU MŠ HLUŠOVICE A NÁSTĚNKÁCH V ŠATNĚ!!!FOTOGRAFIE A VIDEA DĚTÍ Z AKTIVIT V MŠ POUZE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A FACEBOOKU – UZAVŘENÁ SKUPINA „MŠ HLUŠOVICE“.
  • PLATBY – ŠKOLNÉ 500,- NA ÚČET MŠ DO 15. V MĚSÍCI.
  • STRAVNÉ NA www.strava.cz – VŠE TÝKAJÍCÍ SE PLATEB ZA STRAVU, PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY ŘEŠTE S VEDOUCÍ ŠJ BOHUŇOVICE I. ČTVRTLÍKOVOU.
  • PŘI NEMOCI DÍTĚTE MAJÍ RODIČE NÁROK NA STRAVU 1. DEN NEMOCI, POTOM NUTNÉ ODHLÁSIT – ZA KAŽDÝ UVAŘENÝ OBĚD ŠKOLA PLATÍ VĚCNOU REŽII…
  • VYZVEDÁVÁNÍ OBĚDA PŘI ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE POUZE OD 11:30 – 11:45 (NEBO JÍDLONOSIČ PONECHTE RÁNO V ŠATNĚ NA SKŘÍŇCE DÍTĚTE).
  • VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ NEJDŘÍVE OD 12:30 DO 12:45, NA ODPOLEDNÍ SVAČINKU PŘINESTE SVOU PODEPSANOU KRABIČKU…
  • DO MŠ PATŘÍ JEN ZDRAVÉ DĚTI – RODIČE BYLI SEZNÁMENI S PROJEVY INFEKČNÍCH NEMOCÍ, KTERÉ DO MŠ NEPATŘÍ.
  • AKTUALIZUJTE SVÉ KONTAKTY – TELEFONNÍ ČÍSLA A MAILOVÉ ADRESY VE SVÉ TŘÍDĚ.
  • VŽDY OMLOUVEJTE JAKOUKOLIV NEPŘÍTOMNOST DĚTÍ V MŠ, NEJLÉPE PŘES ELEKTRONICKOU OMLUVENKU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ NEBO DO SEŠITKU V ŠATNĚ.
  • PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.mshlusovice.cz.
  • PŘI POHYBU PO BUDOVĚ ŠKOLY POUŽÍVEJTE NÁVLEKY, DOHLÉDNĚTE NA UZAVŘENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ PŘI VAŠEM PŘÍCHODU NEBO ODCHODU ZE ŠKOLY, POHYB CIZÍCH OSOB PO BUDOVĚ NEPRODLENĚ NAHLASTE UČITELCE VE TŘÍDĚ.
  • SVÉ DÍTĚ MŮŽETE PŘIHLÁSIT NA:
  • PLAVECKÝ KURZ V CZ BOHUŇOVICE VE 2. POLOLETÍ – STŘEDY 10:15 – 11:00
 • LYŽOVÁNÍ V HLUBOČKÁCH S AGENTUROU ROK S POHYBEM – LEDEN – ÚNOR 2020
 • DEPISTÁŽ V MŠ – KONTROLA VÝVOJE ŘEČI LOGOPEDKOU Mgr. V. LEHKOU – 16.10. V 8:00.
 • PROSÍME O ZASLÁNÍ 100,- Kč – ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU ZA RODINU NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 NA TRANSPARENTNÍ ÚČET SPOLKU PŘÁTEL MŠ HLUŠOVICE – mail s č. účtu pošle p. Götzová
 • NA TŘÍDÁCH VYBÍRÁME DO 20. 9. 2019 HOTOVĚ 1.000,- Kč ZÁLOHU NA AKCE PRO DĚTI NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
 • PŘÍSPĚVEK RODIČŮ – TOALETNÍ POTŘEBY NA ŠKOLNÍ ROK:

4 x TOALETNÍ PAPÍR (3-VRTSVÝ)

2 x KRABIČKA PAPÍROVÝCH KAPESNÍKŮ

2 x PAPÍROVÉ UBROUSKY

 • S DĚTMI SLAVÍME VE TŘÍDÁCH JEJICH NAROZENINY, NA OSLAVU MŮŽETE PŘINÉST GUMOVÉ BONBÓNKY NEBO SUŠENKY.
 • PROSÍME O VYJÁDŘENÍ VAŠEHO ZÁJMU U PANÍ UČITELKY VE TŘÍDĚ DO PÁTKU 20. 9. TÝKAJÍCÍHO SE:
 • ŠKOLKY V PŘÍRODĚ

OD PONDĚLÍ 8. 6. DO PÁTKU 12. 6. 2020

– CENA 2.550,- Kč

– HOTEL JELENOVSKÁ (BÍLÉ KARPATY)

– POUZE DĚTÍ 5-6 LETÉ

 • OZDRAVNÝ POBYT U MOŘE

– CHORVATSKO CRIKVENICA – HOTEL RIVIJERA

– TÝDENNÍ POBYT V ČERVNU 2020 PRO DÍTĚ S RODIČEM + DOPOLEDNÍ PROGRAM ZAJIŠŤUJE MŠ

– CENA DÍTĚ 5.200,-

– CENA DOSPĚLÍ 5.700,-

OBA POBYTY ZAJIŠŤUJE CESTOVNÍ KANCELÁŘ. RODIČE TAK MAJÍ MOŽNOST ČERPAT PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELŮ NEBO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY (AŽ DO VÝŠE 1.500,-)

Chorvatsko Rivijera MŠ

ozdravný pobyt Jelenovská