Sférické 3D kino pro děti…

Ve čtvrtek 6.6. od 9:00 se můžou děti těšit na promítání 3D filmu ve Sférickém kině, které bude pro děti připraveno ve společenském sále kulturního domu Hlušovice.

Pro děti ze třídy Sluníček proběhne promítání filmu „Naši kamarádi zvířátka“, pro děti ze třídy Hvězdiček bude připravený film „Lucia“.

Cena: 70,- Kč (hradíme ze zálohy od rodičů)