Zahradní slavnost…

Zveme všechny rodiče na zábavné odpoledne na školní zahradě MŠ Hlušovice ve čtvrtek 23.5.2019 od 16:00 hodin.

Můžete se těšit na program pro děti plný her, tanečků, soutěží a pohádek, který zajišťuje agentura Jany Novákové.  Děti obou tříd předvedou svá vystoupení ke Dni matek a na závěr budeme slavnostně, i s panem starostou,  pasovat školáky.

Celou akci s námi společně připravuje Spolek přátel MŠ Hlušovice, který zajišťuje občerstvení. Na závěr akce si můžete s dětmi opéct svoje přinesené špekáčky…

V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v kulturním domě v Hlušovicích.