Potvrzení o zaplaceném školném za rok 2017…

ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE BĚHEM MĚSÍCE LEDNA 2018 VYDÁVAT NA VYŽÁDÁNÍ RODIČŮ POTVRZENÍ O ZAPLACENÉM ŠKOLNÉM ZA ROK 2017 PRO MOŽNOST SNÍŽENÍ ZÁKLADU DANĚ. SVÉ POŽADAVKY NAHLASTE TŘÍDNÍM UČITELKÁM…